Kyrkofullmäktige 2018-2021

Kyrkofullmäktiges ordförande: Bodil Wiktorsson Bengtsson

Vice ordförande: Kerstin Isaksson Cronqvist

 

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Ledamöter  
Villemo Ekman  
Nils-Erik Johansson  
Elina Berg  
Jörgen Johansson  
Ersättare Ers.nr
Hans-Olof Eriksson 1
Lars Fritzon 2

Folkkyrkan i Höks pastorat

Ledamöter  
Annalena Emilsson  
Maria Bronelius  
Bertil Gustafsson  
Evert Gustafsson  
Ersättare Ers.nr
Ulla-Britt Karlsson 1
Gunnel Ström 2

För vår kyrka i Höks pastorat

Ledamöter  
Kerstin Isaksson  
Carina Hilmersson  
Rolf Gustafsson  
Ersättare Ers.nr
Sara Gustafsson                 1
Britta Ramnemark

2

Hasslöv-Våxtorpslistan i Höks pastorat

Ledamöter  
Matilda Nilsson  
Tommy Kullenberg  
Charlotta Johansson  
Erik Randhem  
Ersättare Ers.nr
Elisabet Carlsson 1
Katarina Karlsson 2

 
Kyrklig Samverkan i Höks pastorat

Ledamöter  
Roland Norrman  
Bengt-Åke Nilsson  
Ersättare Ers.nr
Iréne Nilsson 1
Barbro Törnqvist 2

Ränneslöv – Ysby samlingslista i Höks pastorat

Ledamöter  
Viktoria Åhman  
Roger Stigsson  
Bodil W Bengtsson  
Seved Sonesson  
Karin Johansson  
Ersättare Ers.nr
Gun-Britt Nilsson 1
Jörgen Nilsson 2
Inger-Lena Olofsson 3

 
Sverigedemokraterna

Ledamöter  
Anna Nylander  
Mikael Sandén